zo 27 sep 2020  om 17:00 uur
Voorganger: ds. R. de Koning Gans, Oudewater
Avonddienst

Liturgie
Wk. 441: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 91: 1
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Jesaja 53: 1 – 6
Lz. ;Romeinen 8: 31 - 39
Ps. 62: 1 en 5
Preek kerntekst: Romeinen 8: 31
Meditatief orgelspel
Dankgebed en voorbede
Ps. 68:10
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Tear
2e collecte: Kerk

terug