zondag 18 oktober 2020  om 08:45 en 11.00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 36: 3
Votum en groet
Ps. 99: 1 en 8
Wetslezing Leviticus 19: 5- 19 en 23 - 37
Gebed
Lz. Leviticus 18: 1 - 5
Lz. Leviticus 19: 1 - 4
Tekst Leviticus 19:2
Ps. 111: 5 en 6
Preek Heilig: een christen lijkt op Christus
Orgelspel
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wk. 468: 1, 2 en 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project BD: De Hoop
2e collecte: Kerk

terug