zondag 18 oktober 2020  om 17:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Avonddienst

Liturgie
Wkp. 132: 8
Votum en groet
Wk. 149: 3 en 6
Geloofsbelijdenis
Dankzegging Heilig Avondmaal
Gebed
Lz. Psalm 84: 10 - 13
Ps. 84: 5 en 6
Preek
Orgelspel
Dankgebed en voorbede
Ps. 135: 12
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project BD: De Hoop
2e collecte: Kerk

terug