zo 25 okt 2020  om 17:00 uur
Voorganger: ds. T.W. van Bennekom, Goes
Avonddienst

Liturgie
Wk. 420: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 93: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. 1 Samuel 4: 1 - 11
Lz. 1 Samuel 5: 1 - 6
Lz. Hebreeen 9: 24 - 28
Ps. 99: 1 en 2
Preek 1 Samuel 5: 1 - 4 en 6a
Meditatief orgelspel
Dankgebed en voorbede
Wk. 487: 1, 2, 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Edukans / SDOK in kader van hervormingsdag
2e collecte: kerk
3e collecte: VakantieBijbelClub

terug