zo 22 nov 2020  om 08:45 en 11.00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Morgendiensten

Bij de ochtenddienst van 22 november is er voor de kinderen een kerkboekje:
Klik hier om het kerkboekje te bekijken/downloaden

Liturgie
Ps. 118: 7
Stil gebed
Votum en groet
Wk. 599: 1, 5 en 6
Wet
Gebed
Lz. Genesis 28: 10 - 22
Lz. Johannes 1: 44 - 52
Ps. 91: 5 en 6
Preek
Orgelspel,
vragen:

  1. Waarom is de Heere Jezus als die trap die aan Jakob verschijnt?
  2. Wanneer heeft de Heere God ons beloofd dat Hij ons niet zal verlaten?
Dankgebed en voorbede
Wkp. 16: 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte : Home team: Kimon/Fam. Kasbergen
2e collecte : Kerk

terug