zo 29 nov 2020  om 08:45 en 11.00 uur
Voorganger: ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 103: 8 en 9
Afkondigingen kerkenraad
Lied Komt tot ons, de wereld wacht ( zie bijlage )
Stil gebed
Votum en groet
Wkp. 25 : 2 en 7
Wet
Gebed
Lz. Jozua 22 : 1 – 6; 10 -17; 23 – 28; 34
Tekst Jozua 22 : 34
Thema: “Laat Advent een getuige zijn!”
Wk. 112 : 1 en 2
Preek
Meditatief orgelspel
Vragen: Welk ‘altaar’ is voor u als gemeente getuige dat het u echt om God gaat?
Dankgebed en voorbede
Ps. 68 : 10
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

terug