zo 1 nov 2020  om 17:00 uur
Voorganger: ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
Avonddienst

Liturgie
Ps. 68: 10
Stilgebed
Ps. 27: 3
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Jeremia 31: 1-14
Tekst Jeremia 31: 3
Wk. 481: 1
Preek: Eeuwige liefde

Vragen
A. Welke bemoediging geeft het evangelie van Gods eeuwige liefde?
B. Waarom vinden sommigen het moeilijk om te geloven in Gods eeuwige liefde?

Orgelspel
Ps. 89: 8
Zegen

terug