zo 22 nov 2020  om 17:00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Avonddienst

Liturgie
Ps. 65:1 en 2
Votum en groet
Ps. 27: 1
Geloofsbelijdenis vr/antw. 40, 42 en 58

  • Lezen van de namen van de overledenen
  • Moment stilte
  • Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.
  • Zingen Ps. 17:8
Gebed
Lz. Openbaring 20: 11 – 21: 4
Tekst Hebreeën 9: 27 en 28
Ps. 98: 4
Preek Hij voor mij
Orgelspel
Nadenkertje:
Kinderen:
  • Heb jij dit kerkelijk jaar iets nieuws geleerd over de Heere Jezus of uit de Bijbel?
Jongeren:
  • Welk verhaal vertelt je telefoon over jouw leven (met God)?
Ouderen:
  • Is uw geloof het afgelopen kerkelijk jaar verrijkt?
  • Zo ja, waarmee?
Dankgebed en voorbeden
Wk. 213: 1 en 8
Zegen

Collectedoelen
1e collecte : Home team: Kimon/Fam. Kasbergen
2e collecte : Kerk

terug