zo 29 nov 2020  om 17:00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Avonddienst

Liturgie
Welkom en afkondigingen
Lied Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen ( zie bijlage )
Votum en groet
Ps. 72:1,2
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Micha 6:1-8
Tekst Micha 6:8
Gez. 2: 3, 6 (Lofz. van Maria)
Preek Diaconaat: Gods gerechtigheid uitstralen
Orgelspel
vraag: hoe bent u/jij een diaken?
Lz. formulier om br. René den Breejen te bevestigen als diaken
Beantwoording vragen
Ps 134: 3
Afscheid van diaken br. Marcel van Blitterswijk
Dankgebed
Collecten
Wk. 257: 1, 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

terug