zo 6 dec 2020  om 17:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Avonddienst

Liturgie
Lied In de stad van koning David
Votum en groet
Wkp. 138: 4
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Genesis 49: 1 - 2, 16 – 19 en 29 -33
Lz. 1 Koningen 19: 1 - 8,
Lz. Job 3: 20 - 26
Ps. 31: 12 en 17
Preek
Orgelspel, vragen:

  1. Wat is jouw mening over euthanasie? Waarin hebben de Bijbelse voorbeelden en de preek je eigen mening uitgedaagd?
  2. Hoe kun je komende week barmhartig zijn voor iemand die lijdt aan het leven?
Dankgebed en voorbede
Wk. 144: 1 en 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project WD:10 27 Nepal
2e collecte: Kerk

terug