Zondag 31 jan 2021  om 08:45 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Morgendienst

Kerkboekje voor de kinderen:
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en te kleuren bij de dienst: 31 januari - kerkboekje-ochtend.docx 

Liturgie
Ps. 100: 4 (tekst alleen in de presentatie niet zingen)
Stil gebed
Votum en groet
Wk. 487: 3
Wet
Gebed
Lz. Jesaja 35
Lz. Markus 7: 31 - 37
Ps. 116: 1
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Kun je/ kunt u een voorbeeld geven van een gesloten mens die open is gemaakt door Jezus?
2) Kijk naar de mens die anderen over het hoofd zien.
Dankgebed en voorbede
Wkp. 126: 1
Zegen

 

terug