Zondag 24 jan 2021  om 17:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Avonddienst

Liturgie
Ps. 19: 1
Stil gebed
Votum groet
Ps. 119: 65
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Psalm 19,
Lz. artikel 2 NGB
Ps. 19: 4
Preek
Orgelspel, vragen:

  1. Waar zag jij vandaag in de schepping Gods hand?
  2. Staan de natuurwetenschap en de Bijbel tegenover elkaar? Wat vind jij?
  3. De Bijbel is een reddingsboei/k. Lees jij de Bijbel ook zo? Hoe kun je hem anders lezen?
Dankgebed
Wk. 9: 1
Zegen

Collectedoelen
1e collecte : Project 10 27 Rwanda
2e collecte : Kerk
3e collecte : zendingsbusjes
4e collecte : Onderhoud kerk (kerkjes)
 

terug