Zondag 31 jan 2021  om 17:00 uur
Voorganger: ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
Avonddienst

Kerkboekje voor de kinderen:
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en te kleuren bij de dienst: 31 januari - kerkboekje-avond.docx 

Liturgie
Wkp. 30: 1 (tekst alleen in de presentatie niet zingen)
Stil gebed
Votum en groet
Wkp. 30: 2
Wet
Gebed
Lz. Lukas 7: 11-23
Tekst: Lukas 7: 14 en 15
Ps. 68: 10
Preek
Orgelspel, vragen:

  1. Wat zegt de tekst ons in tijden van verdriet of rouw?
  2. Welke belofte geeft de Heere ons door dit wonder?
Dankgebed en voorbede
Ps. 56: 6
Zegen

terug