Zondag 7 feb 2021  om 08:45 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendienst

Kerkboekje voor de kinderen:
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en te kleuren bij de dienst: 7 februari- kerkboekje-ochtend.docx 

Liturgie
Ps. 100: 4
stilgebed
Votum en groet
Ps. 143: 8
Wetslezing
Gebed
Lz./ tekst Mattheus 9:9-13
Ps. 40: 8
Preek Wie volgt?
Orgelspel
Nadenker voor jong en ouder:
Jezus ziet Mattheüs zitten en zegt: “volg Mij”.
En… Mattheüs volgt! Wat gaat dat snel.
- Kun jij vertellen hoe jij ertoe gekomen bent om Jezus te gaan volgen?
- Of: waarom volg je Hem (nog) niet?
Dankgebed
Collectemoment
Wk. 451: 1
Zegen

terug