Zondag 11 apr 2021  om 17:00 uur
Voorganger: ds. P.J. Visser, Rotterdam
Avonddienst

Kerkboekje voor de kinderen:
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en te kleuren bij de dienst: 11 april - kerkboekje-avond.pdf

Liturgie
Ps. 42: 5
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 89:3
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. 1 Korinthe 15:35-49
Wkp. 16: 3 en 5
Preek
Meditatief orgelspel
Dankgebed en voorbede
Wk. 175: 1, 4, 5, 6 en 8
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Ger. Bond studiefonds
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusje
4e collecte: Onderhoud kerk

terug