Zondag 18 apr 2021  om 17:00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Avonddienst

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en te kleuren bij de dienst:18 april - kerkboekje-avond.pdf

Liturgie
Ps. 119: 45
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 48: 4 en 6
Geloofsbelijdenis Artikel 8 en 9 NGB
Gebed
Lz. Openbaring 1:1-8
Tekst 2 Korinthe 13:13
Wk. 373: 1 en 2
Preek De drie-ene God - de God van liefde
Orgelspel - Vertoning afbeelding Andrei Rublev
Dankgebed
Collecten
Wk. 434
Zegen
Na de dienst preek bespreking

Collectedoelen
1e collecte: Home team: Liefde voor Malawi
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusje
4e collecte: Onderhoud kerk

terug