Zondag 25 apr 2021  om 08:45uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Morgendienst

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en te kleuren bij de dienst:25 april - kerkboekje-ochtend.pdf

Liturgie
Ps. 68: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 1: 1
Lezing van de Wet
Gebed
Lz. Galaten 5: 1 - 21
Wk. 166: 1
Preek
Orgelspel
vragen:

  1. Is Gods Wet een lust of een last voor je/u?
  2. Merk de komende week eens hoe en waarin de Heilige Geest je/u wilt leiden.
Dankgebed en voorbede
Wkp. 119: 53
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusje
4e collecte: Onderhoud kerk

terug