Donderdag 13 mei 2021  om 8:45uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Morgendienst Hemelvaartsdag

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en te kleuren bij de dienst: 13 mei-kerkboekje-Hemelvaartsdag.pdf

Liturgie
Ps. 25: 7
Afkondigingen
Lied U die voor ons een plaats bereidt ( zie bijlage)
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 47: 3
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Ezechiël 10: 18 – 22 en 11: 14 – 25
Lz. Handelingen 1: 4 - 14
Wk. 186: 3
Preek
Orgelspel
vragen:

  1. Hoe kun je de Heere Jezus vandaag groot maken?
  2. Waarin zie je Jezus’ aanwezigheid?
Dankgebed
Wkp. 97: 1
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: GZB zendingscollecte
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusje
4e collecte: Onderhoud kerk

terug