Zondag 16 mei 2021  om 08:45uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendienst

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en mee te kleuren bij de dienst: 16 mei - kerkboekje-ochtend.pdf

Liturgie
Ps. 105: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 110: 1 en 2
Wetslezing
Gebed
Lz. 1 Korinthe 15: 20 - 28
Tekst 1 Korinthe 15: 25 - 28
Ps. 96: 1 en 9
Preek Werk in uitvoering
Orgelspel
Overdenker
Op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel zal God alles in allen zijn.
Dan zal iedereen vol zijn van God: vol de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Is dat uw/jouw toekomstperspectief?
Dankgebed en voorbeden
Kollekten
Wk. 226: 1 en 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk
 

terug