Zondag 16 mei 2021  om 17:00 uur
Voorganger: ds. T.W. van Bennekom, Goes
Avonddienst

Kerkboekje
Voor de kinderen is er een kerkboekje om mee te schrijven en mee te kleuren bij de dienst: 16 mei - kerkboekje-avond.pdf

Liturgie
Wk. 189: 2 en 4
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 47: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Johannes 13: 36 t/m Johannes 14 : 13
Lz. Hebreeen 9: 23 - 28
Ps. 68: 9
Preek
Meditatief orgelspel
Dankgebed en voorbeden
Kollekten
Wk. 225: 1 en 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk
 

terug