Zondag 23 mei 2021  om 08:45uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendienst eerste Pinksterdag

Kerkboekje voor de kinderen: 23 mei - kerkboekje-ochtend(1).pdf

Liturgie

Lied Ja de Trooster is gekomen! 
Stil gebed

Votum en groet
Wkp. 104:8
Lz. Galaten 5:13-26
Gebed
Lz. Handelingen 2: 1 - 13
Lz. Johannes 14: 1 5 - 21
Tekst Johannes 14:16,17
Ps. 68: 10
Preek Geestelijke coaching
Orgelspel
Overdenker: Met Pinksteren in de rug mag ik geloven dat de Geest als Coach/Helper gekomen is om ook mij te coachen, te helpen en bij te staan in alles. 
Ben ik daar blij mee?
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wk. 359: 2, 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: GZB pinksterzendingscollecte
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk
 

terug