Zondag 25 jul 2021  om 08:45uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 121: 4
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 146: 1
Wetslezing
Wkp. 119: 40
Gebed
Lz. Richteren 6: 1 - 10
Ps. 56: 1 en 4
Preek Tot de orde roepen
Orgelspel
Overdenker:
Spijt over zonden heeft alles te maken met verdriet over de gevolgen van je zonden. De pijn, die je jezelf aandoet.
Berouw heeft alles te maken met verdriet over de zonde zelf. Met de pijn, die je God (en anderen) met je kwaad hebt aangedaan.
Hoe is dat in uw/jouw leven?
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Wk. 445: 2 en 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: De Hoop
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug