zondag 19 september 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. A.B. van Campen uit Hazerswoude
Avonddienst

Liturgie
Wk. 242: 1, 2 en 3
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 42: 1, 3 en 5
Geloofsbelijdenis
Ps. 27: 7
Gebed
Lz. Genesis 13
Ps. 4: 4
Preek Thema: Keuzes maken
Meditatief orgelspel
Vragen n.a.v. de preek:
1. Voor welke belangrijke keuzes sta jij op dit moment? In hoeverre laat jij je daarin leiden door Gods stem?
2. Welke rol speelt het altaar in jouw leven? (de stille momenten met God, Bijbellezen, gebed)
Dankgebed
Collecten
Wk. 441:1, 2, 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk

terug