zondag 17 oktober 2021  om 08:45 uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. J. Hogenhout, Meteren en Est
Morgendiensten

Liturgie
Ps. 32: 1
Stil gebed
Votum en groet
Wkp. 84: 1 en 2
Wet
Ps. 32: 1
Gebed
Lz. Psalm 23
Lz. Mattheüs 11: 20-30
Ps. 62: 1 en 4
Preek Op zoek naar rust? Matth. 11: 28
Meditatief orgelspel
Vragen:
Waar word jij rustig van?
Hoe kijken wij naar het juk van Christus?
Dankgebed
Wk 441: 1, 2, 3 en 4
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Project: De Hoop
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug