zondag 31 oktober 2021  om 08:45 uur en 11:00 uur
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Morgendiensten

Liturgie
Wk. 242: 3
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 31: 3 en 16
Wet
Gz. 1: 9
Gebed
Afbeeldingen
Lz. Psalm 46
Tekst Psalm 46: 2A God is ons een toevlucht en kracht
Ps. 46: 1 en 6
Preek Verstopplek
Orgelspel
Overdenker:
Als ik naar Jezus kijk, dan weet ik waar ik met God aan toe ben. Ik kan op Hem aan.
Hij is betrouwbaar als een vaste Burcht. Al moet ik sterven, dan nog ben ik veilig bij God. Al gaat de duivel als een bezetene te
keer, God regeert. (Luther).
Dankgebed
Collecten
Wk. 233: 1 en 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: SDOK
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug