zondag 12 december 2021 om 08:45 uur, 11:00 uur en 15:00 uur

Morgendiensten HA
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Morgendienst 8:45 uur:
OTH 182
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 27:1
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Jesaja 8: 20 - 9: 2
Wk. 18: 1
Preek
Orgelspel, vragen:
1) Hoe vervult de Heere Jezus deze belofte?
Lz. 2e gedeelte formulier
Klaarmaken HA
Ronddelen van brood en wijn 
Viering HA
Lz. Mattheus 4: 12 – 17
Ps. 22: 16
Dankgebed en voorbede
Ps. 68: 2
Zegen

Tafelviering 11:00 uur:
Wk. 114: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 63:3
Gedeelte ter bezinning op het HA
Gebed uit HA formulier
Ronddelen van brood en wijn 
Sursum corda
Viering HA
Lz. slotgedeelte HA formulier
Ps. 116:10
Gebed
Gz. 3: 4
Zegen
Orgelspel en vertrek

Tafelviering 15:00 uur:
Wk. 114: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 63:3
Gedeelte ter bezinning op het HA
Gebed uit HA formulier
Ronddelen van brood en wijn
Sursum corda
Viering HA
Lz. slotgedeelte HA formulier
Ps. 116:10
Gebed
Gz. 3: 4
Zegen
Orgelspel en vertrek

terug