zondag 5 december 2021 om 18:30 uur

Avonddienst (online)
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Wk. 113: 1 en 5 
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 19: 7
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Efeze 2: 1 - 10
Ps. 119: 80
Preek goede werken maken een mens niet goed, maar een goed mens doet goede werken. (Luther)
Orgelspel over WK Gez. 455:1
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wk. 485: 4 en 5
Zegen

terug