zondag 30 januari 2022 om 08:45 uur en 11:00 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 42: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 100: 1 en 4
Wetslezing
Ps. 100: 2
Lezing doopbrieven en dooponderricht
Ps. 105: 5 (tijdens het binnendragen)
Doopgebed
Doopgeloften
Bediening van de doop
Ps. 134: 3
Gebed
Lz. Lukas 9: 18 - 24
Tekst Lukas 9: 23 en 24
Onder orgelspel verlaten de kinderen de kerk
Ps. 17: 3A / 4B en 8 (NB: 3A=eerste vier regels / 4B= vier laatste regels)
Preek Volg Mij
Orgelspel over Wk. 451: 1
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Wk. 15: 2 en 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Timon
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug