zondag 6 februari 2022 om 08:45 uur en 11:00 uur

Morgendiensten VHA
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 82: 2
Stilgebed
Votum en groet
Wk. 102: 2 en 4
Wet
Wkp. 40: 4
Gebed
Lz. Johannes 6: 22 - 33
Ps 145: 5
Preek
Orgelspel, vragen:

  1. Hoe beproef je jezelf?
  2. Waarom is het zo moeilijk om te leven uit genade alleen?
Lz. 1e deel formulier HA
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps 26: 2
Zegen

terug