zondag 30 januari 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. G. Lugthart, Kamerik

Liturgie
WK. 284 : 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 84 : 3
Geloofsbelijdenis
Ps 27 : 7
Gebed
Lz. Johannes 4 : 43 - 54
Tekst Johannes 4 : 50
Wkp. 30 : 2
Thema ‘Het tweede teken’
Meditatief orgelspel
Dankzegging en voorbede
Collecte
Ps. 68 : 10
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Timon
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug