zondag 3 juli 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten HD
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie 08:45
Ps. 23: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 87: 3 en 4
Wet
Wkp. 39: 5
Gebed
Lz. Handelingen 10: 24 - 48
Wk. 555
Preek De Geest gaat voor
Ps. 8: 1 en 2
Dankgebed
Collecte
Ps. 117
Zegen

Liturgie 10:30
Ps. 23: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 87: 3 en 4
Wet
Wkp. 39: 5
Doopformulier
Gebed
Ps. 105:5 (brengen kinderen)
Beantwoording van de vragen
Vertelmoment kinderen
Doop
Ps. 134:3 (staande)
Gebed
Lz. Handelingen 10: 24 - 48
Wk. 316 (wegbrengen kinderen)
Preek De Geest gaat voor
Ps. 8: 2
Dankgebed
Collecte
Ps. 117
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: IZB Dabar
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug