zondag 7 augustus 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 119: 3
Silgebed
Votum en groet
Ps. 145: 4 en 5
Wet
Ps. 25: 2
Gebed
Lz. Handelingen 8: 9 - 25
Ps. 87: 3, 4 en 5
Preek
Wk. 195
Dankgebed
Collecte
Wkp. 103: 9
Zegen

terug