zondag 14 augustus 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 116: 1
Stilgebed
Votum en Groet
Gz. 2: 1 en 3 (lofzang van Maria)
Wetslezing
Ps. 86: 3
Gebed
Lz. Ruth 3: 1 - 9 (Tekstlezing)
Ps. 97: 1 en 7
Preek Bij U schuil ik
Wk. 462
Dankgebed
Collecten
Wk. 445: 1 en 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: GZB zomerzendingscollecte
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug