zondag 3 juli 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Wk. 285: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 99: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Ps. 65: 3
Lz. Openbaring 7: 9 - 17
Lz. Tekstlezing: Het laatste oordeel - NGB artikel 37
Ps. 73: 12 en 13
Preek Op weg naar Gods toekomst
Ps. 98: 4
Dankgebed
Collecten
Wk. 93: 1, 2 en 3
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: IZB Dabar
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug