zondag 10 juli 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen

Liturgie
Ps. 32: 1
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 46: 1
Geloofsbelijdenis
Ps. 33: 10
Lz. Handelingen 16: 9 - 34
Ps. 42: 3 en 5
Preek tekst Handelingen 16: 25
Wk. 443: 1, 2, 4 en 6
Gebed
Collecte
Ps. 118: 7 en 8

terug