zondag 7 augustus 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. J. Westand, Putten

Liturgie
Ps. 138: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 19: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Wkp. 89: 1
Gebed
Lz. Colossenzen 1: 12 - 23
Ps. 104: 1 en 17
Preek
Ps. 72: 2
Dankgebed
Collecte
Wk. 456: 1, 2 en 3
Zegen

terug