zondag 2 oktober 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 36: 3
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 122: 1 en 2
Wetslezing
Gz. 1: 9
Gebed
Lz. Psalm 19
Lz. Mattheüs 11: 25 - 30
Tekst Psalm 19: 9A (De bevelen van de HEERE verblijden het hart)
Ps. 19: 4 en 7
Preek Simchat Thora: Vreugde van de Wet
Wk. 8
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Wk. 421
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Verpleegkundigen voor Israël
2e collecte: Kerk
3e collecte: Beide predikantsplaatsen
4e collecte: Onderhoud kerk

 

terug