zondag 9 oktober 2022 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 146: 3
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 27: 1 en 7
Wet
Ps. 119: 83
Gebed
Lz. 1 Petrus 1: 1 - 12
Wkp. 33: 7 en 8
Preek Hopen in een hopeloze tijd
Wk. 443: 1, 3 en 5
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps. 43: 4 en 5
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Kimon
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug