zondag 25 september 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Wk. 285: 1, 2 en 3
Silgebed
Votum en groet
Ps. 145: 1 en 7
Geloofsbelijdenis
Wk. 453
Gebed
Lz. 2 Kronieken 11: 11 – 17
Lz. 2 Kronieken 12: 1 - 14
Lz. Mattheüs 16: 24 - 27
Ps. 72: 1 en 2
Preek Niet voor even, maar voor het leven
Ps. 119: 67
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Ps. 103: 9 en 11
Zegen

Collectedoelen
1e collecte:
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug