zondag 9 oktober 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 84: 1 en 2
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 29: 1 en 6
Geloofsbelijdenis
Wk. 222: 1 en 6
Gebed
Lz. 2 Kronieken 13 (ook de Tekst)
Ps. 111: 1 en 5
Preek God van trouw
Ps. 138: 1 en 2
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Wk. 432: 1
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Kimon
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug