zondag 4 december 2022 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
OTH. 99 (Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen)
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 99: 2 en 8
Wet
Wkp. 119: 44
Gebed
Lz. Lukas 1: 67 - 75
Tekst Lukas 1: 68, 73-75
Ps. 135: 2, 8 en 11
Preek Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Ps. 111: 1, 2 en 3
Dankgebed
Collecte
Wk. 48: 1 en 3
Zegen

terug