zondag 29 januari 2023 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 139: 2
Stil gebed
Votum en groet
Wk. 152: 1 en 4
Lz. Wet
Ps. 80: 11
Gebed
Lz. 1 Petrus 2: 11 - 25
Ps. 79: 6 en 7
Preek
Wkp. 37: 11, 13 en 15
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps. 145: 1 en 2
Zegen

terug