zondag 5 februari 2023 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten VHA
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 119: 1
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 84: 1 en 6
Lz. Eerste gedeelte Avondmaalsformulier
Wkp. 139: 14
Gebed
Lz. Mattheüs 7: 7 – 23 (tekst)
Ps. 89: 7 en 8
Preek Alleen in Uw spoor is leven leven.
Wk. 328: 1 en 2
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Ps. 95: 4

terug