zondag 29 januari 2023 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 33: 6 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 25: 4 en 5
Geloofsbelijdenis
Wk. 484: 1 en 2
Gebed
Lz. Psalm 51: 1 - 13
Lz. Romeinen 2: 1 – 2
Lz. Romeinen 5: 12 - 17
Lz. Zondag 3
Ps. 51: 3 en 5
Preek
Wk. 368
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Ps. 8: 4 en 5
Zegen

terug