zondag 5 februari 2023 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. P.J. Visser, Rotterdam

Liturgie
Wk. 26: 1, 2 en 5
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 74: 2, 10 en 12
Geloofsbelijdenis
Ps. 117
Gebed
Lz. Openbaringen 7: 1 - 8
Ps. 149: 2, 4 en 5
Thema Gods weg met Israël - hét teken van de eindtijd
Ps. 102: 9, 10 en 12
Gebed
Collecte
Wk. 34:1, 2 en 3
Zegen

terug