zondag 2 april 2023 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Morgendienst 8:45 uur:
OTH 430 (Hosanna, Hosanna)
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 17: 3
Geloofsbelijdenis
Wk. 615
Gebed
Lz. Lukas 19: 36 - 44
Ps. 118: 13 en 14
Preek Jezus alle eer!
Ps. 148: 1
Dankgebed
Collecte
Ps. 86:6
Zegen


Morgendienst 10:30 uur:
OTH 430 (Hosanna, Hosanna)
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 17: 3
Geloofsbelijdenis
Wk. 615
Gebed
Lz. Lukas 19: 36 - 44
Ps. 118: 13 en 14
Preek Jezus alle eer!
Ps. 148: 1
Lz. formulier belijdenis
Stellen vragen
Wk. 443: 1 (gezongen door de jonge lidmaten)
Wk. 443: 2 (toezingen van de jonge lidmaten)
Wk. 443: 3, 4, 5 en 6 (met elkaar)
Dankgebed
Collecte
Ps. 86: 6
Zegen

terug