zondag 2 april 2023 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. G.C. Bergshoeff, Scherpenzeel

OTH 132 (Zie hoe Jezus lijdt voor mij)
Stil gebed
Votum en groet
Wk. 144
Geloofsbelijdenis
Ps. 16: 4
Gebed
Lz. Johannes 13: 1 - 20
Gz. 2: 4, 5, 6 en 7
Preek
Wk. 490
Gebed
Collecte
Ps. 31: 15, 16 en 17
Zegen

terug