vrijdag 7 april 2023 om 19:30 uur

Avonddienst Goede Vrijdag
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Wk. 148
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 88: 6, 7 en 8
Geloofsbelijdenis
Ps. 98: 2
Gebed
Lz. Lukas 23: 44 - 48
Ps. 31: 4 en 8
Preek Waarom scheurde het voorhangsel?
Ps. 40: 4
gebed en voorbede
Wk. 149: 1, 2 en 3
Zegen

terug