zondag 28 mei 2023 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten 1e Pinksterdag
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
OTH 444
Wk. 197: 1, 3, 5, 7 en 9
Wk. 208: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 145: 1 en 2
Apostolische vermaning uit Galaten 5
Ps. 86: 6
Gebed
Lz. Handelingen 2: 1 - 21
Tekst Handelingen 2: 11 en 20
Wk. 242: 1, 2 en 3
Preek Groot en machtig is God (11 – grote werken, 20 – grote dag)
Ps. 135: 3
Dankgebed en voorbeden
Wk. 192: 1 en 2
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: GZB pinksterzendingscollecte
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug