zondag 4 juni 2023 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. J. van der Meijden

Liturgie
Ps. 119: 3
Stilgebed
Votum en groet
Ps. 84: 1 en 6
Lezing van Gods gebod
Ps. 119: 9
Gebed
Lz. 1 Thessalonicenzen 5: 12 - 28
Tekst 1 Thessalonicenzen 5: 19
Ps. 56: 5 en 6
Preek In vuur en vlam staan
Wkp. 89: 5 en 7
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wk. 202: 1 en 2
Zegen

terug